×
طرح پویشرویداد صنعتیارفرصت های شغلی/پژوهشیرویدادهاآن سوی مرزهاخدمات صنایع و اعضای اتاقپروفایل اعضای هیئت علمیلیست شرکت هادرباره ماتماس با ما
×
خدمات سامانه سرای نوآوری
بر اساس کاربر نهایی
آرشیو رویداد ها
سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه با هدف برقراری جریان دانش در صنعت و حل مسئله از بنگاه های اقتصادی از طریق پتانسیل های موجود در دانشگاه با ایجاد تفاهم نامه مشترک اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شد. این سرا در قالب طرح های پایش، پویش، رویش و تابش در راستای اهداف مذکور در حال فعالیت می باشد.
لازم به ذکر است متقاضیان همکاری در این طرح ها می توانند با مراجعه به لینک های معرفی شده درخواست خود را به سرای نوآوری اعلام فرمایند.
داخلی
3171 و 3173
جدیدترین فرصت های شغلی و پژوهشی

خبر و اطلاعیه

جدیدترین ها از سرا

آرشیو خبرها
پویش
مهارت آموزی و ارتقای علمی صنعت از طریق دانشگاه و جذب کارآموز
پایش
مشاوره های تحقیقاتی پژوهشی، حل مسئله و انتقال تکنولوژی
رویش
حل چالش های صنعتی از طریق پروژه های استارتاپی
تابش
بهره مندی صنعت از زیرساخت های دانشگاه و دریافت خدمات آزمایشگاهی
معرفی بخش های مختلف سامانه سرای نوآوری
0
طرح های انجام شده
0
فرصت شغلی و پژوهشی
0
اعضای هیات علمی عضو
0
مشاوره های انجام شده
Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved