×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
کارشناس مکانیک
فرصت های شغلی/پژوهشی
32 روز پیش

توانايي ساخت قطعات و تجهيزات نمونه و توانايي مديريت پروژه هاي ساخت و پروژه هاي تحقيقاتي تجربه و آشنايي با سيستم هاي مكانيكي ، الكترومغناطيس ها و مغناطيس هاي دائم، تنظيمات مكانيكي دقيق، سيستم هاي خلأ و برودتي و سيستم هاي كنترل سابقه سرپرستي و توانايي در مديريت و هماهنگي و همكاري با گروه هاي علمي و فني

تاریخ ثبت : 32 روز پیش
نام شرکت : شرکت دانش بنیان فرزانه آرمان
شماره ثبت : 10102006129
تلفن : 03142695550

نظراتDeveloped by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved