×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
کارشناس جذب و نگهداشت منابع انسانی
فرصت های شغلی/پژوهشی
32 روز پیش
کارشناس جذب و نگهداشت منابع انسانی
شرکت شرکت دانش بنیان فرزانه آرمان

شرایط احراز:

- توانایی برقراری ارتباط موثر
- مسئولیت پذیر و پیگیر
- مسلط به فرایند جذب و استخدام (منبع یابی، غربالگری، مصاحبه و هماهنگی مصاحبه و...)
- مسلط به فرایند آموزش و نگهداشت
- روحیه کار تیمی

 

تاریخ ثبت : 32 روز پیش
نام شرکت : شرکت دانش بنیان فرزانه آرمان
شماره ثبت : 10102006129
تلفن : 03142695550

نظراتDeveloped by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved