×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
وبینار انتقال تجربه صنعتی(واتص) با موضوع موضوع هوش مصنوعی و کاربرد آن در کسب و کار برگزار شد
دستیار هوشمند صوتی، تشخیص هوشمند بیماری ها، پیش بینی هوشمند قیمت، سیستم های هوشمند توصیه گر، سیستم های هوشمند خوشه بندی مشتریان و ... از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در کسب و کارهای نوین است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه، وبینار انتقال تجربه صنعتی (واتص) با تمرکز بر هوش مصنوعی  و کاربرد آن در کسب و کار  را برپا کرد.
 در این نشست مجازی متخصصان حوزه هوش مصنوعی همچنین رئیس دپارتمان تخصصی هوشمندسازی و اینترنت اشیاء سرای نوآوری، مفاهیم مهم این حوزه و کاربرد آن ها در کسب و کارها را مورد بررسی قرار دادند.
تعاریف کلی هوش مصنوعی، تشخیص بیماری ها، کاربردهای برتر هوش مصنوعی در تجارت نظیر بازاریابی هدفمند، زنجیر تامین هوشمندتر، عملیات دقیق تر، عملیات امن از جمله محورهای اصلی این وبینار مجازی بود.
علاوه بر این بر اساس آنچه مطرح شد دستیار هوشمند صوتی، تشخیص هوشمند بیماری ها، پیش بینی هوشمند قیمت، سیستم های هوشمند توصیه گر، سیستم های هوشمند خوشه بندی مشتریان و ... از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی است که هم اکنون در بسیاری از کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته است.
آمار‌های خیره کننده رشد هوش مصنوعی در سال 2021 از جمله موارد مهم دیگری بود که در این نشست به آن اشاره شد. طبق این آمارها تأثیر هوش مصنوعی و شبکه های عصبی فقط در صنعت خرده فروشی بین 400 تا 800 میلیارد دلار برآورد می شود.
 تقریباً 85 درصد مشاغل، سرمایه گذاری در هوش مصنوعی را به عنوان یک اولویت استراتژیک برای خود می دانند. و در حدود 80٪ از مدیران بازاریابی B2B  پیش بینی می کنند که هوش مصنوعی انقلابی در صنعت ایجاد می کند.
از طرف دیگر پیش بینی می شود صنعت هوش مصنوعی تا سال 2025 حدود190 میلیارد دلار ارزش داشته باشد و هزینه جهانی در سیستم های هوش مصنوعی تا سال 2021 به 57 میلیارد دلار برسد.

تاریخ درج مطلب : ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه، وبینار انتقال تجربه صنعتی (واتص) با تمرکز بر هوش مصنوعی  و کاربرد آن در کسب و کار  را برپا کرد.
 در این نشست مجازی متخصصان حوزه هوش مصنوعی همچنین رئیس دپارتمان تخصصی هوشمندسازی و اینترنت اشیاء سرای نوآوری، مفاهیم مهم این حوزه و کاربرد آن ها در کسب و کارها را مورد بررسی قرار دادند.
تعاریف کلی هوش مصنوعی، تشخیص بیماری ها، کاربردهای برتر هوش مصنوعی در تجارت نظیر بازاریابی هدفمند، زنجیر تامین هوشمندتر، عملیات دقیق تر، عملیات امن از جمله محورهای اصلی این وبینار مجازی بود.
علاوه بر این بر اساس آنچه مطرح شد دستیار هوشمند صوتی، تشخیص هوشمند بیماری ها، پیش بینی هوشمند قیمت، سیستم های هوشمند توصیه گر، سیستم های هوشمند خوشه بندی مشتریان و ... از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی است که هم اکنون در بسیاری از کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته است.
آمار‌های خیره کننده رشد هوش مصنوعی در سال 2021 از جمله موارد مهم دیگری بود که در این نشست به آن اشاره شد. طبق این آمارها تأثیر هوش مصنوعی و شبکه های عصبی فقط در صنعت خرده فروشی بین 400 تا 800 میلیارد دلار برآورد می شود.
 تقریباً 85 درصد مشاغل، سرمایه گذاری در هوش مصنوعی را به عنوان یک اولویت استراتژیک برای خود می دانند. و در حدود 80٪ از مدیران بازاریابی B2B  پیش بینی می کنند که هوش مصنوعی انقلابی در صنعت ایجاد می کند.
از طرف دیگر پیش بینی می شود صنعت هوش مصنوعی تا سال 2025 حدود190 میلیارد دلار ارزش داشته باشد و هزینه جهانی در سیستم های هوش مصنوعی تا سال 2021 به 57 میلیارد دلار برسد.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved