×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
ایجاد تعامل صنعت و دانشگاه؛محوری ترین فعالیت اتاق در دوره نهم است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دومین جلسه شورای مرکزی سرای نوآوری، عملیاتی نمودن تعامل صنعت و دانشگاه را محوری ترین فعالیت این دوره اتاق بازرگانی اصفهان دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی در این جلسه گفت: در جامعه ای که سرعت رشد دانش فزاینده است، تنها شرط طی مسیر رشد توسط بنگاه های اقتصادی و صنایع، جاری بودن جریان دانش در بنگاه ها می باشد. وی دلیل عدم استفاده کامل از ظرفیت صنعتی استان را عواملی چون عدم ارتباط نهادینه دانشگاه و صنعت همچنین عدم جریان مستمر دانش در واحدهای اقتصادی بیان کرد و افزود: خوشبختانه رییس دانشگاه آزاد کشور امکانات این دانشگاه را به منظور پیاده سازی مبانی اقتصاد مقاومتی در اختیار اقتصاد استان قرار داده و باید از این ظرفیت ایجاد شده در راستای رقم زدن یک مدل موفق در کشور استفاده کنیم. گلشیرازی تاکید کرد: با هدفگذاری مناسب دوره گذار از دانشگاه‌های صرفاً آموزش‌محور و پژوهش‌محور غیرصنعتی، به دانشگاه‌های پژوهش‌محور مبتنی بر تأثیر در صنعت و تجاری‌سازی صورت خواهد گرفت. وی این امر را محوری ترین فعالیت اتاق در دوره نهم ذکر و تصریح کرد: تمامی امکانات اتاق بازرگانی اصفهان برای تحقق و عملیاتی شدن این مهم در اختیار مسوولین ذیربط قرار خواهد گرفت. گلشیرازی مرکز توانمندسازی نیروی انسانی را نیز دیگر فعالیت اتاق در راستای سیاست های مذکور عنوان کرد.  مجتبی ملااحمدی، عضو دبیرخانه سرای نوآوری نیزدر این جلسه هدف از برگزاری جلسات مذکور را برقراری تعامل هر چه بیشتر دانشگاهیان و فعالان اقتصادی در راستای حل مشکلات صنعت و از سوی دیگر کیفیت بخشی و اثربخشی به اقدامات انجام شده در دانشگاه بیان کرد و افزود: شرایط کشور نیازمند تعامل همه جانبه صنعت، دانشگاه و فعالان اقتصادی است. ملااحمدی ضمن اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد و اتاق بازرگانی اصفهان، قرار گرفتن امکانات دانشگاه و صنعت در کنار هم، انتقال دانش فنی، تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی آن، ایجاد سازوکارهای علمی بازاریابی بین المللی، هدفمندکردن رساله ها و پایان نامه ها بر اساس نیاز صنعت، ایجاد فرصت های مطالعاتی و پژوهشی اساتید و دانشجویان در اتاق بازرگانی و... را از جمله مفاد این تفاهم نامه بیان کرد. در ادامه فرشته امینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان ارتباط دانشگاه صنعت و دانشگاه را یک ارتباط دو سویه دانست و تصریح کرد: بخشهای پیشرو صنعت که بر ضرورت ارتباط با دانشگاه و استفاده از تجارب علمی نظام آموزشی تاکید دارد نیازمند برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت می باشد. علی کرباسی زاده، مشاور عالی اتاق اصفهان نیز هدف از توسعه علمی در همه ابعاد را بهبود شاخصهای توسعه پایدار شامل شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ذکر کرد و گفت: با بررسی آمارهای موجود به نظر می رسد با توجه به حرکت توسعه علمی کشور به لحاظ کمی در راستای سند چشم انداز 1404، همچنین سند توسعه علمی ایران، شاخص های اثربخشی و بهره وری و هم راستایی توسعه علمی با توسعه صنعتی، کشاورزی ، خدمات و منابع انسانی آنگونه که باید صورت نگرفته است. عضو دبیرخانه سرای نوآوری در ادامه استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در راستای جلب مشارکت های عمومی اقشار جامعه و فرهنگ سازی توسعه پایدار اجتماعی و زیست محیطی ، حمایت و توسعه اشتغال مجازی بر پایه وب با استفاده از توان بالقوه جوانان کشور با استفاده از مدل آزادکاران یا فری لنسرها و بهینه سازی ارتباط صنعت و دانشگاه برای حمایت و تعریف پایان نامه های دوره دکتری و کارشناسی ارشد در راستای نیازهای بخشهای مختلف بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری با دانشگاه آزاد را از جمله پیشنهادات اتاق به رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بیان کرد.  پیام نجفی مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه پایان نامه ها و پژوهش های انجام گرفته در دانشگاه ها سرمایه ارزشمندی است که چندان با نیازهای صنعت متناسب نیست گفت: تاکنون به صورت پراکنده اقداماتی در زمینه برقراری تعامل صنعت و دانشگاه صورت گرفته که به دلایل مختلفی به ثمر ننشسته و امروز با محوریت قراردادن مفاد تفاهم نامه اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد و استفاده از تجارب ارزشمند دانشگاهیان و فعالان بخش صنعت و بررسی خطاهای صورت گرفته در این زمینه قصد داریم کار عملیاتی متناسب با نیاز صنایع استان و توانمندی های دانشگاه انجام دهیم. عضو دبیرخانه سرای نوآوری، هدف از سرای نوآوری را ایجاد فضایی مشترک در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری میان دانشگاه ها و اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد. گفتنی است کمک به تامین مالی شرکتهای دانش بنیان و فناورو مراکز رشد دانشگاهی از سوی صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، کمک دانشگاهیان در حل مشکلات SMEها از جمله تولید اقتصادی محصول و بالا بردن بهره وری، آموزش برای حضور موفق در بازار جهانی و...از طریق آموزشهای عارضه یابی تا توانمندسازی نیروی انسانی، مهارت محور کردن آموزشهای دانشگاهها، ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر میان یک رسته از صنایع و یک دانشگاه برای حل مشکلات آن صنعت به صورت پایلوت، ارایه مشوق هایی به دانشگاهیان برای استفاده دانشجویان از مسایل مبتلا به صنعت و ارایه راهکار متناسب، تمرکز سرای نوآوری بر راهکارهای حفظ و توسعه صنایع موجود،  آماده سازی بستر و تحلیل داده و اطلاعات از سوی صنعت و دانشگاه، کمک به اصلاح باور و نگرش صنعت و دانشگاه نسبت به یکدیگر از سوی اتاق بازرگانی، جهت دارکردن هزینه های در حال هدر رفت دانشگاه و صنعت، از جمله پیشنهادات ارایه شده در این نشست بود.

تاریخ درج مطلب : ۲۲ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی در این جلسه گفت: در جامعه ای که سرعت رشد دانش فزاینده است، تنها شرط طی مسیر رشد توسط بنگاه های اقتصادی و صنایع، جاری بودن جریان دانش در بنگاه ها می باشد. وی دلیل عدم استفاده کامل از ظرفیت صنعتی استان را عواملی چون عدم ارتباط نهادینه دانشگاه و صنعت همچنین عدم جریان مستمر دانش در واحدهای اقتصادی بیان کرد و افزود: خوشبختانه رییس دانشگاه آزاد کشور امکانات این دانشگاه را به منظور پیاده سازی مبانی اقتصاد مقاومتی در اختیار اقتصاد استان قرار داده و باید از این ظرفیت ایجاد شده در راستای رقم زدن یک مدل موفق در کشور استفاده کنیم. گلشیرازی تاکید کرد: با هدفگذاری مناسب دوره گذار از دانشگاه‌های صرفاً آموزش‌محور و پژوهش‌محور غیرصنعتی، به دانشگاه‌های پژوهش‌محور مبتنی بر تأثیر در صنعت و تجاری‌سازی صورت خواهد گرفت. وی این امر را محوری ترین فعالیت اتاق در دوره نهم ذکر و تصریح کرد: تمامی امکانات اتاق بازرگانی اصفهان برای تحقق و عملیاتی شدن این مهم در اختیار مسوولین ذیربط قرار خواهد گرفت. گلشیرازی مرکز توانمندسازی نیروی انسانی را نیز دیگر فعالیت اتاق در راستای سیاست های مذکور عنوان کرد.  مجتبی ملااحمدی، عضو دبیرخانه سرای نوآوری نیزدر این جلسه هدف از برگزاری جلسات مذکور را برقراری تعامل هر چه بیشتر دانشگاهیان و فعالان اقتصادی در راستای حل مشکلات صنعت و از سوی دیگر کیفیت بخشی و اثربخشی به اقدامات انجام شده در دانشگاه بیان کرد و افزود: شرایط کشور نیازمند تعامل همه جانبه صنعت، دانشگاه و فعالان اقتصادی است. ملااحمدی ضمن اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد و اتاق بازرگانی اصفهان، قرار گرفتن امکانات دانشگاه و صنعت در کنار هم، انتقال دانش فنی، تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی آن، ایجاد سازوکارهای علمی بازاریابی بین المللی، هدفمندکردن رساله ها و پایان نامه ها بر اساس نیاز صنعت، ایجاد فرصت های مطالعاتی و پژوهشی اساتید و دانشجویان در اتاق بازرگانی و... را از جمله مفاد این تفاهم نامه بیان کرد. در ادامه فرشته امینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان ارتباط دانشگاه صنعت و دانشگاه را یک ارتباط دو سویه دانست و تصریح کرد: بخشهای پیشرو صنعت که بر ضرورت ارتباط با دانشگاه و استفاده از تجارب علمی نظام آموزشی تاکید دارد نیازمند برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت می باشد. علی کرباسی زاده، مشاور عالی اتاق اصفهان نیز هدف از توسعه علمی در همه ابعاد را بهبود شاخصهای توسعه پایدار شامل شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ذکر کرد و گفت: با بررسی آمارهای موجود به نظر می رسد با توجه به حرکت توسعه علمی کشور به لحاظ کمی در راستای سند چشم انداز 1404، همچنین سند توسعه علمی ایران، شاخص های اثربخشی و بهره وری و هم راستایی توسعه علمی با توسعه صنعتی، کشاورزی ، خدمات و منابع انسانی آنگونه که باید صورت نگرفته است. عضو دبیرخانه سرای نوآوری در ادامه استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در راستای جلب مشارکت های عمومی اقشار جامعه و فرهنگ سازی توسعه پایدار اجتماعی و زیست محیطی ، حمایت و توسعه اشتغال مجازی بر پایه وب با استفاده از توان بالقوه جوانان کشور با استفاده از مدل آزادکاران یا فری لنسرها و بهینه سازی ارتباط صنعت و دانشگاه برای حمایت و تعریف پایان نامه های دوره دکتری و کارشناسی ارشد در راستای نیازهای بخشهای مختلف بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری با دانشگاه آزاد را از جمله پیشنهادات اتاق به رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بیان کرد.  پیام نجفی مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه پایان نامه ها و پژوهش های انجام گرفته در دانشگاه ها سرمایه ارزشمندی است که چندان با نیازهای صنعت متناسب نیست گفت: تاکنون به صورت پراکنده اقداماتی در زمینه برقراری تعامل صنعت و دانشگاه صورت گرفته که به دلایل مختلفی به ثمر ننشسته و امروز با محوریت قراردادن مفاد تفاهم نامه اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد و استفاده از تجارب ارزشمند دانشگاهیان و فعالان بخش صنعت و بررسی خطاهای صورت گرفته در این زمینه قصد داریم کار عملیاتی متناسب با نیاز صنایع استان و توانمندی های دانشگاه انجام دهیم. عضو دبیرخانه سرای نوآوری، هدف از سرای نوآوری را ایجاد فضایی مشترک در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری میان دانشگاه ها و اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد. گفتنی است کمک به تامین مالی شرکتهای دانش بنیان و فناورو مراکز رشد دانشگاهی از سوی صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، کمک دانشگاهیان در حل مشکلات SMEها از جمله تولید اقتصادی محصول و بالا بردن بهره وری، آموزش برای حضور موفق در بازار جهانی و...از طریق آموزشهای عارضه یابی تا توانمندسازی نیروی انسانی، مهارت محور کردن آموزشهای دانشگاهها، ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر میان یک رسته از صنایع و یک دانشگاه برای حل مشکلات آن صنعت به صورت پایلوت، ارایه مشوق هایی به دانشگاهیان برای استفاده دانشجویان از مسایل مبتلا به صنعت و ارایه راهکار متناسب، تمرکز سرای نوآوری بر راهکارهای حفظ و توسعه صنایع موجود،  آماده سازی بستر و تحلیل داده و اطلاعات از سوی صنعت و دانشگاه، کمک به اصلاح باور و نگرش صنعت و دانشگاه نسبت به یکدیگر از سوی اتاق بازرگانی، جهت دارکردن هزینه های در حال هدر رفت دانشگاه و صنعت، از جمله پیشنهادات ارایه شده در این نشست بود.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved