×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
پویش
مهارت آموزی و ارتقای علمی صنعت از طریق دانشگاه و جذب کارآموز

معرفی طرح پویش:

در این طرح دانشجویان در حین تحصیل به صورت پاره وقت و کارآموزی با بنگاه های اقتصادی همکاری نموده و در محیط واقعی کار، کسب تجربه می‌نمایند. از طرف دیگر بنگاه های اقتصادی علاوه بر امکان استعدادیابی از دانشجویان، پس از گذشت این دوره نیرویی با ویژگی ها و مهارت های مورد نظر خود در اختیار خواهند داشت. از خدمات دیگر سرای نوآوری به شرکت ها برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان و پرورش نیروی کار مورد نیاز صنعت به صورت رایگان می باشد.

·       مزیت های طرح برای فعالین اقتصادی

·       ارزیابی و مصاحبه آسان و رایگان از متقاضیان کار از طریق پلتفرم سرای نوآوری

·       کشف استعدادهای موود در دانشجویان

·       پرورش تخصصی نیروی کار مورد نیاز بنگاه اقتصادی در کنار تحصیل

·       بهره مندی از دوره های آموزش مهارت شغلی برای کارآموزان به صورت رایگان

 

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved