×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه بستری برای حل مساله صنایع
سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه به منظور برقراری تعامل هر چه بیشتر میان صنعت و دانشگاه اقدام به تشکیل جلسه ای با حضور مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، مدیرعامل شهرک صنعتی جی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان و اعضای شورای راهبردی سرای نوآوری نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه علی کرباسی زاده، مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه با وجود توسعه در حوزه های مختلف کشور، متاسفانه این توسعه ها بعضا ناپایدار بوده است، افزود: در حوزه علمی نیز ایران 11 برابر میانگین جهانی رشد داشته است اما این رشد علمی بر مبنای تعداد دانشگاهها، هیات های علمی، دانشجویان، مقالات و پایان نامه های ارائه شده بوده است .
وی با طرح این سئوال که با این میزان رشد علمی، تاکنون مجامع علمی کشور تا چه میزان توانسته اند به حل مساله از بخش صنعت بپردازند، تصریح کرد: در حالیکه 80درصد اشتغال کشورهای دنیا متعلق به واحدهای SME است، در صورت وارد عمل نشدن در این حوزه و عدم حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، صنایع بزرگ کشور نیزتحت تاثیر قرارخواهند گرفت. 
کرباسی زاده این امر را بسترسازایجادساز و کاری برای استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاه در راستای نیاز صنعت و شکل گیری سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه دانست. 
وی با تاکید بر اینکه سالیانه حدود 500هزارنیروی انسانی آماده کار در کشور فارغ التحصیل می شوند، افزود: با این وجود تامین نیروی کار زبده یکی از بزرگ ترین مشکلات صنایع کشور است.
عضو شورای مرکزی سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه هدف از شکل گیری سرای نوآوری را ایجاد ساختاری برای بکارگیری سرمایه های علمی و امکانات و تجهیزات دانشگاه در راستای تربیت نیروی انسانی کارآمد با هدف حل مساله از صنایع، بازار و بخش خصوصی بیان و تصریح کرد: دانشگاه رکن توسعه هر کشور است ولی خروجی آن باید در راستای نیاز بازار باشد. 
وی نگاه مجموعه سرای نوآوری را نیازسنجی حداکثری صنایع بویژه صنایع کوچک از سوی دانشگاه ها دانست و تاکید کرد سرای نوآوری در حقیقت به عنوان مجموعه ای هماهنگ کننده باایجاد مدل همکاری میان طرفین، واسط بین ذی نفعان و دانشگاه ها است. وی در ادامه تعامل حداکثری صنعت در این طرح را ضامن حداکثربهره وری از پتانسیل ایجاد شده دانست.   
در ادامه پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان اصفهان اجرای طرح های پویش، پایش، رویش و تابش را محورهای همکاری اتاق بازرگانی و دانشگاه بیان و تصریح کرد: حل چالش های صنعتی از طریق پروژه های استارتاپی، تبادل امکانات آزمایشگاهی و بهره برداری شبکه ای، مهارت آموزی و ارتقای علمی صنعت از طریق دانشگاه و مشاوره تحقیقاتی، پژوهشی ، حل مساله و انتقال تکنولوژی از اهداف این طرح ها است. وی تاکید کرد سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه در پی آن است که با نظارت دقیق معضل دیرینه ارتباط صنعت و دانشگاه تا حد زیادی حل شود. 
حسن کلباسی، مدیرعامل شهرک صنعتی جی نیز از اعلام آمادگی این شهرک برای همکاری با دانشگاه ها به منظور اجرای طرح هایی در راستای پیشرفت صنایع مستقر در این شهرک خبر داد. 
بهنازیزدی،معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز از اعلام آمادگی این مجموعه برای حمایت از طرح های پژوهشی دانشگاه ها و حمایت از پایان نامه های کاربردی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتراخبر داد. وی تاکید کرد: شرکت شهرک های صنعتی از خدماتی که منجر به انعقاد قرارداد در راستای رفع مشکل از صنعت در دو حوزه عارضه یابی و بهبود شود حمایت خواهد کرد.   
در ابتدای این جلسه نیز حمید منتظرالقائم ،مدیر سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه ضمن تشریح اقدامات این مجموعه، ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه های حقوقی، مالی و امور بانکی، برندینگ، بازاریابی و فروش، بومی سازی و ارتقای فناوری،  کمک به تامین نیروی انسانی، ثبت اختراع و مشاوره، خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی و کمک به تدوین استاندارد را از جمله خدمات قابل ارایه در میزهای خدمت ایجاد شده در شهرک های صنعتی نام برد. وی برگزاری وبینارانتقال تجربیات صنعتی، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های مکمل، عقد قرارداد در راستای حمایت از پایان نامه های موردنیاز بنگاه های اقتصادی، برگزاری جلسات مشاوره رایگان، تجاری سازی محصولات نوآورانه دانشگاه ها در نمایشگاه ها و... را از برنامه های در دست اجرای این مجموعه در سال جاری دانست.  

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه علی کرباسی زاده، مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه با وجود توسعه در حوزه های مختلف کشور، متاسفانه این توسعه ها بعضا ناپایدار بوده است، افزود: در حوزه علمی نیز ایران 11 برابر میانگین جهانی رشد داشته است اما این رشد علمی بر مبنای تعداد دانشگاهها، هیات های علمی، دانشجویان، مقالات و پایان نامه های ارائه شده بوده است .
وی با طرح این سئوال که با این میزان رشد علمی، تاکنون مجامع علمی کشور تا چه میزان توانسته اند به حل مساله از بخش صنعت بپردازند، تصریح کرد: در حالیکه 80درصد اشتغال کشورهای دنیا متعلق به واحدهای SME است، در صورت وارد عمل نشدن در این حوزه و عدم حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، صنایع بزرگ کشور نیزتحت تاثیر قرارخواهند گرفت. 
کرباسی زاده این امر را بسترسازایجادساز و کاری برای استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاه در راستای نیاز صنعت و شکل گیری سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه دانست. 
وی با تاکید بر اینکه سالیانه حدود 500هزارنیروی انسانی آماده کار در کشور فارغ التحصیل می شوند، افزود: با این وجود تامین نیروی کار زبده یکی از بزرگ ترین مشکلات صنایع کشور است.
عضو شورای مرکزی سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه هدف از شکل گیری سرای نوآوری را ایجاد ساختاری برای بکارگیری سرمایه های علمی و امکانات و تجهیزات دانشگاه در راستای تربیت نیروی انسانی کارآمد با هدف حل مساله از صنایع، بازار و بخش خصوصی بیان و تصریح کرد: دانشگاه رکن توسعه هر کشور است ولی خروجی آن باید در راستای نیاز بازار باشد. 
وی نگاه مجموعه سرای نوآوری را نیازسنجی حداکثری صنایع بویژه صنایع کوچک از سوی دانشگاه ها دانست و تاکید کرد سرای نوآوری در حقیقت به عنوان مجموعه ای هماهنگ کننده باایجاد مدل همکاری میان طرفین، واسط بین ذی نفعان و دانشگاه ها است. وی در ادامه تعامل حداکثری صنعت در این طرح را ضامن حداکثربهره وری از پتانسیل ایجاد شده دانست.   
در ادامه پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان اصفهان اجرای طرح های پویش، پایش، رویش و تابش را محورهای همکاری اتاق بازرگانی و دانشگاه بیان و تصریح کرد: حل چالش های صنعتی از طریق پروژه های استارتاپی، تبادل امکانات آزمایشگاهی و بهره برداری شبکه ای، مهارت آموزی و ارتقای علمی صنعت از طریق دانشگاه و مشاوره تحقیقاتی، پژوهشی ، حل مساله و انتقال تکنولوژی از اهداف این طرح ها است. وی تاکید کرد سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه در پی آن است که با نظارت دقیق معضل دیرینه ارتباط صنعت و دانشگاه تا حد زیادی حل شود. 
حسن کلباسی، مدیرعامل شهرک صنعتی جی نیز از اعلام آمادگی این شهرک برای همکاری با دانشگاه ها به منظور اجرای طرح هایی در راستای پیشرفت صنایع مستقر در این شهرک خبر داد. 
بهنازیزدی،معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز از اعلام آمادگی این مجموعه برای حمایت از طرح های پژوهشی دانشگاه ها و حمایت از پایان نامه های کاربردی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتراخبر داد. وی تاکید کرد: شرکت شهرک های صنعتی از خدماتی که منجر به انعقاد قرارداد در راستای رفع مشکل از صنعت در دو حوزه عارضه یابی و بهبود شود حمایت خواهد کرد.   
در ابتدای این جلسه نیز حمید منتظرالقائم ،مدیر سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه ضمن تشریح اقدامات این مجموعه، ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه های حقوقی، مالی و امور بانکی، برندینگ، بازاریابی و فروش، بومی سازی و ارتقای فناوری،  کمک به تامین نیروی انسانی، ثبت اختراع و مشاوره، خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی و کمک به تدوین استاندارد را از جمله خدمات قابل ارایه در میزهای خدمت ایجاد شده در شهرک های صنعتی نام برد. وی برگزاری وبینارانتقال تجربیات صنعتی، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های مکمل، عقد قرارداد در راستای حمایت از پایان نامه های موردنیاز بنگاه های اقتصادی، برگزاری جلسات مشاوره رایگان، تجاری سازی محصولات نوآورانه دانشگاه ها در نمایشگاه ها و... را از برنامه های در دست اجرای این مجموعه در سال جاری دانست.  

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved