×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
اولین رویداد انتقال تکنولوژی هیات علمی فناور( معرفی روش جدید تصفیه شیمیایی پساب ها صنعتی)
این رویداد به همت سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه و با همکاری واحد خدمات به اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رویداد انتقال تکنولوژی هیات علمی فناور به هدف معرفی روش جدید تصفیه شیمیایی پساب ها صنعتی برگزار شد. 
در این رویداد که با حضور منتخبین صنایع در حوزه های معدنی، فولادی، پالایشگاهی، شیمیایی، پتروشیمی، صنایع غذایی، کاغذسازی، نساجی، داروسازی و ... به صورت مجازی و حضوری  برپا شد، سرفصل های مهمی چون تصفیه فاضلاب صنعتی  با استفاده از روش انعقاد الکتریکی،  اکسید کننده ها، شرایط تولید، خواص ، مکانیزم عملکرد فرات سدیم، کاربرد در تصفیه پساب‌های صنعتی، استخراج فلزات، گوگرد زدایی ترکیبات نفتی و رفع آلودگی های آب و خاک و هوا به صورت تخصصی تشریح شد.
بخش دیگری از این نشست نیز به معرفی دپارتمان‌‌های تخصصی سرای نوآوری اختصاص یافت.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رویداد انتقال تکنولوژی هیات علمی فناور به هدف معرفی روش جدید تصفیه شیمیایی پساب ها صنعتی برگزار شد. 
در این رویداد که با حضور منتخبین صنایع در حوزه های معدنی، فولادی، پالایشگاهی، شیمیایی، پتروشیمی، صنایع غذایی، کاغذسازی، نساجی، داروسازی و ... به صورت مجازی و حضوری  برپا شد، سرفصل های مهمی چون تصفیه فاضلاب صنعتی  با استفاده از روش انعقاد الکتریکی،  اکسید کننده ها، شرایط تولید، خواص ، مکانیزم عملکرد فرات سدیم، کاربرد در تصفیه پساب‌های صنعتی، استخراج فلزات، گوگرد زدایی ترکیبات نفتی و رفع آلودگی های آب و خاک و هوا به صورت تخصصی تشریح شد.
بخش دیگری از این نشست نیز به معرفی دپارتمان‌‌های تخصصی سرای نوآوری اختصاص یافت.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved