×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
اندازه گیری تنش برای جلوگیری از شکست قطعات
در این جلسه از سلسله نشست های رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور، اندازه گیری تنش برای جلوگیری از شکست قطعات مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این نشست که به صورت مجازی و همچنین حضوری برگزار شد، حمید منتظرالقائم،سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه به معرفی سرای نوآوری پرداخت و هدف از تشکیل این مرکز را قرار دادن چالشهای موجود در صنعت در اولویت تحقیقات دانشگاهی عنوان کرد.
سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه در ادامه به معرفی محصولات سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه پرداخت و طرح پویش با هدف استعداد یابی دانشجویان در قالب کار همزمان با تحصیل را یکی از این محصولات مطرح کرد.
وی همچنین به ۱۸ دپارتمان تخصصی ایجاد شده در این مرکز اشاره نمود و   معرفی دپارتمان تخصصی مکانیک را از موضوعات این نشست خواند. تاکنون سه نشست از ۱۸ نشست برنامه ریزی شده در سرای نواوری اتفاق افتاده است و برنامه ریزی برای سایر نشست ها در دیتور کار سرای نواوری قرار دارد.
سپس جواد جعفری فشارکی، رئیس دپارتمان مکانیک سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه به معرفی این دپارتمان پرداخت.
احیا و بازسازی دستگاه‌های فرسوده در صنعت و همچنین ارائه خدمات از سوی هیئت علمی به صنایع، راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع، بهینه سازی و بالابردن کیفیت تولید قطعات صنعتی از توانمندی های این دپارتمان  مطرح شد.
رئیس دپارتمان مکانیک سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه سپس به توضیح کامل موضوع اندازه گیری تنش برای جلوگیری از شکست قطعات پرداخت.
در ادامه روسای سایر دپارتمان های تخصصی نظیر صنایع شیمی و پلیمر، تعمیر و نگهداری، برق اتوماسیون و ابزار دقیق و حسابداری و مالی  به ارائه توضیحات مختصری در خصوص  این دپارتمان ها پرداختند.
قسمت پایانی این رویداد نیز به پرسش و پاسخ و همچنین ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی اختصاص داده شد.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این نشست که به صورت مجازی و همچنین حضوری برگزار شد، حمید منتظرالقائم،سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه به معرفی سرای نوآوری پرداخت و هدف از تشکیل این مرکز را قرار دادن چالشهای موجود در صنعت در اولویت تحقیقات دانشگاهی عنوان کرد.
سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه در ادامه به معرفی محصولات سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه پرداخت و طرح پویش با هدف استعداد یابی دانشجویان در قالب کار همزمان با تحصیل را یکی از این محصولات مطرح کرد.
وی همچنین به ۱۸ دپارتمان تخصصی ایجاد شده در این مرکز اشاره نمود و   معرفی دپارتمان تخصصی مکانیک را از موضوعات این نشست خواند. تاکنون سه نشست از ۱۸ نشست برنامه ریزی شده در سرای نواوری اتفاق افتاده است و برنامه ریزی برای سایر نشست ها در دیتور کار سرای نواوری قرار دارد.
سپس جواد جعفری فشارکی، رئیس دپارتمان مکانیک سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه به معرفی این دپارتمان پرداخت.
احیا و بازسازی دستگاه‌های فرسوده در صنعت و همچنین ارائه خدمات از سوی هیئت علمی به صنایع، راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع، بهینه سازی و بالابردن کیفیت تولید قطعات صنعتی از توانمندی های این دپارتمان  مطرح شد.
رئیس دپارتمان مکانیک سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه سپس به توضیح کامل موضوع اندازه گیری تنش برای جلوگیری از شکست قطعات پرداخت.
در ادامه روسای سایر دپارتمان های تخصصی نظیر صنایع شیمی و پلیمر، تعمیر و نگهداری، برق اتوماسیون و ابزار دقیق و حسابداری و مالی  به ارائه توضیحات مختصری در خصوص  این دپارتمان ها پرداختند.
قسمت پایانی این رویداد نیز به پرسش و پاسخ و همچنین ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی اختصاص داده شد.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved