×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
راهکارهای ارتقاء کیفیت فضاهای صنعتی
پنجمین رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور باموضوع ارتقاء کیفیت فضای صنعتی به منظور افزایش راندمان و بهره وری تولید به همت سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه باهمکاری واحد خدمات به اعضا، امورتشکل‌ها و دفاتر منطقه ای برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان حمید منتظرالقائم، سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه در ابتدای این رویداد به معرفی سرای نوآوری پرداخت. وی همچنین به ۱۸ دپارتمان تخصصی ایجاد شده در این مرکز اشاره نمود و معرفی دپارتمان تخصصی طراحی فضای اداری، تجاری و صنعتی را از موضوعات این نشست خواند.
درادامه الهام ناظمی، رئیس دپارتمان تخصصی فضای اداری، تجاری و صنعتی به ارایه توضیحاتی درخصوص اهمیت معماری صنعتی پرداخت.
وی کارخانجات نساجی اصفهان را در حالی جزو میراث معماری کشور عنوان کرد که امروزه به واسطه عدم پایداری شرایط اقتصادی، بالابودن ریسک سرمایه گذاری و سرعت تحولات اقتصادی –تکنولوژیکی معماری صنعتی ما به سوله سازی محدود شده است.
رئیس دپارتمان تخصصی فضای اداری، تجاری و صنعتی تفاوت نگاه به حوزه صنعت در ایران و کشورهای اروپایی را موجب تنزل کیفیت فضاهای صنعتی کشور دانست و تاکید کرد: برای افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی باید کیفیت این فضاها ارتقاء یابد.  ناظمی در ادامه به ارایه توضیحاتی درخصوص راه‌های صرفه جویی در هزینه‌های اقتصادی با تاکید برصرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقاء سطح بازدهی کارکنان فضاهای صنعتی، رفع مشکلات توسعه آتی این فضاها و... پرداخت.
قسمت پایانی این رویداد نیز به پرسش و پاسخ و ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی اختصاص داده شد.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان حمید منتظرالقائم، سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه در ابتدای این رویداد به معرفی سرای نوآوری پرداخت. وی همچنین به ۱۸ دپارتمان تخصصی ایجاد شده در این مرکز اشاره نمود و معرفی دپارتمان تخصصی طراحی فضای اداری، تجاری و صنعتی را از موضوعات این نشست خواند.
درادامه الهام ناظمی، رئیس دپارتمان تخصصی فضای اداری، تجاری و صنعتی به ارایه توضیحاتی درخصوص اهمیت معماری صنعتی پرداخت.
وی کارخانجات نساجی اصفهان را در حالی جزو میراث معماری کشور عنوان کرد که امروزه به واسطه عدم پایداری شرایط اقتصادی، بالابودن ریسک سرمایه گذاری و سرعت تحولات اقتصادی –تکنولوژیکی معماری صنعتی ما به سوله سازی محدود شده است.
رئیس دپارتمان تخصصی فضای اداری، تجاری و صنعتی تفاوت نگاه به حوزه صنعت در ایران و کشورهای اروپایی را موجب تنزل کیفیت فضاهای صنعتی کشور دانست و تاکید کرد: برای افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی باید کیفیت این فضاها ارتقاء یابد.  ناظمی در ادامه به ارایه توضیحاتی درخصوص راه‌های صرفه جویی در هزینه‌های اقتصادی با تاکید برصرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقاء سطح بازدهی کارکنان فضاهای صنعتی، رفع مشکلات توسعه آتی این فضاها و... پرداخت.
قسمت پایانی این رویداد نیز به پرسش و پاسخ و ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی اختصاص داده شد.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved