×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هادانلودهافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
آینده پژوهی سیستم‌های رباتیک درپزشکی
ششمین رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور به آینده پژوهی سیستم‌های رباتیک درپزشکی و صنایع دیگر اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این رویداد علی محمد آقاجان، مدیرواحد خدمات به اعضاء، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان به تشریح اقدامات واحد خدمات به اعضاء پارلمان بخش خصوصی اصفهان در دوره نهم پرداخت.
وی افزود: در شرایط نا اطمینانی اقتصادی موجود که بقا و تاب آوری بنگاه‌های اقتصادی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است، عمدتا ترمیم پذیری، طرح‌های توسعه و برنامه ریزی برای دوران پس از بحران فراموش می شود. از اینرو سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه با هدف رفع نقایص موجود در زنجیره ارزش وفرایند تولید واحدهای صنعتی اقدام به برگزاری سلسله رویدادهای انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناوردر قالب 18 دپارتمان تخصصی نموده است.
در ادامه حمید منتظرالقائم، سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه به تشریح اهداف و اقدامات این مرکز پرداخت.
وی کمک به ورود دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی و... به محیط کاربه منظور پرورش نیروی انسانی توانمند موردنیاز صنعت در قالب طرح پویش، هدفمند کردن پایان نامه‌های دانشجویان با هدف رفع نیاز صنایع در قالب طرح پایش، کمک به اشتراک گذاری ظرفیت ها و زیرساخت‌های دانشگاه‌ها و صنایع در طرح تابش وایجاد واحد تحقیق و توسعه موردنیازصنایع در قالب طرح رویش و برگزاری رویداد‌های مختلف مانند صنعتیار را از اقدامات سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه معرفی کرد.  
همچنین فرهاد عظیمی‌فر، رئیس دپارتمان تخصصی مهندسی پزشکی سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه به ارایه توضیحاتی درخصوص آینده پژوهی سیستم‌های رباتیک در پزشکی پرداخت.
وی ربات را یک سیستم الکترومکانیکی دانست که برنامه پذیر بوده، حس خوب از محیط داشته و چند منظوره است.
عظیمی‌فر دلیل جایگزینی ربات به انسان را داشتن توانایی انجام بعضی ویژگیها برای کارهای تکراری و خاص عنوان و تصریح کرد: شاخه بالاتر از رباتیک مکاترونیک بوده که ترکیب مکانیک، الکترونیک، فناوری اطلاعات و ابزاردقیق می باشد. وی استفاده از نیروی انسانی با مهارت و تخصص کمتر را ازویژگی‌های صنایع مجهز به ربات دانست.
 رئیس دپارتمان تخصصی مهندسی پزشکی سرای نوآوری ورود به عرصه ربات‌های پزشکی را موجب آسان شدن مباحث مربوط به ربات‌های صنعتی دانست و گفت: ربات‌های پزشکی به دو دسته ربات‌های جراح و توانبخش تقسیم می شوند. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد در صورت یک طراحی درست می توان تمامی عملیاتی که توسط انسان انجام می شود را به ربات واگذار کرد. همچنین از اعلام آمادگی دپارتمان تخصصی مهندسی پزشکی سرای نوآوری برای تجهیز سیستم‌های دستی از جمله جوشکاری، بسته بندی و ماشینکاری به سیستم های رباتیک با سطح اتوماسیون موردنظر خبرداد.    

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این رویداد علی محمد آقاجان، مدیرواحد خدمات به اعضاء، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان به تشریح اقدامات واحد خدمات به اعضاء پارلمان بخش خصوصی اصفهان در دوره نهم پرداخت.
وی افزود: در شرایط نا اطمینانی اقتصادی موجود که بقا و تاب آوری بنگاه‌های اقتصادی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است، عمدتا ترمیم پذیری، طرح‌های توسعه و برنامه ریزی برای دوران پس از بحران فراموش می شود. از اینرو سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه با هدف رفع نقایص موجود در زنجیره ارزش وفرایند تولید واحدهای صنعتی اقدام به برگزاری سلسله رویدادهای انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناوردر قالب 18 دپارتمان تخصصی نموده است.
در ادامه حمید منتظرالقائم، سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه به تشریح اهداف و اقدامات این مرکز پرداخت.
وی کمک به ورود دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی و... به محیط کاربه منظور پرورش نیروی انسانی توانمند موردنیاز صنعت در قالب طرح پویش، هدفمند کردن پایان نامه‌های دانشجویان با هدف رفع نیاز صنایع در قالب طرح پایش، کمک به اشتراک گذاری ظرفیت ها و زیرساخت‌های دانشگاه‌ها و صنایع در طرح تابش وایجاد واحد تحقیق و توسعه موردنیازصنایع در قالب طرح رویش و برگزاری رویداد‌های مختلف مانند صنعتیار را از اقدامات سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه معرفی کرد.  
همچنین فرهاد عظیمی‌فر، رئیس دپارتمان تخصصی مهندسی پزشکی سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه به ارایه توضیحاتی درخصوص آینده پژوهی سیستم‌های رباتیک در پزشکی پرداخت.
وی ربات را یک سیستم الکترومکانیکی دانست که برنامه پذیر بوده، حس خوب از محیط داشته و چند منظوره است.
عظیمی‌فر دلیل جایگزینی ربات به انسان را داشتن توانایی انجام بعضی ویژگیها برای کارهای تکراری و خاص عنوان و تصریح کرد: شاخه بالاتر از رباتیک مکاترونیک بوده که ترکیب مکانیک، الکترونیک، فناوری اطلاعات و ابزاردقیق می باشد. وی استفاده از نیروی انسانی با مهارت و تخصص کمتر را ازویژگی‌های صنایع مجهز به ربات دانست.
 رئیس دپارتمان تخصصی مهندسی پزشکی سرای نوآوری ورود به عرصه ربات‌های پزشکی را موجب آسان شدن مباحث مربوط به ربات‌های صنعتی دانست و گفت: ربات‌های پزشکی به دو دسته ربات‌های جراح و توانبخش تقسیم می شوند. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد در صورت یک طراحی درست می توان تمامی عملیاتی که توسط انسان انجام می شود را به ربات واگذار کرد. همچنین از اعلام آمادگی دپارتمان تخصصی مهندسی پزشکی سرای نوآوری برای تجهیز سیستم‌های دستی از جمله جوشکاری، بسته بندی و ماشینکاری به سیستم های رباتیک با سطح اتوماسیون موردنظر خبرداد.    

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved