×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
پایش
مشاوره های تحقیقاتی پژوهشی، حل مسئله و انتقال تکنولوژی

 

طرح پایش (مشاوره‌های تحقیقاتی پژوهشی، حل مسئله و انتقال تکنولوژی)

سرای نوآوری در این طرح با بهره مندی از پتانسیل های اساتید دانشگاهی فعال در حوزه صنعت در قالب دپارتمان های تخصصی، در راستای حل مسئله فعالان اقتصادی گام برمی دارد. این اساتید فنی می توانند در حیطه مشاوره، حل مسئله، انجام پروژه های علمی و طرح های پژوهشی، آموزش پرسنل و ... با صنایع همکاری نمایند.

دپارتمان های فنی و مهندسی

دپارتمان های مدیریتی و سایر

مهندسی مکانیک

مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی

مهندسی پزشکی

برندینگ، بازاریابی و فروش

متالوژی و مواد

تولید محتوا در فضای دیجیتال

برق، اتوماسیون و ابزار دقیق

حسابداری، حسابرسی و مالی

نگهداری و تعمیرات

ثبت اختراع و تدوین استاندارد

شیمی و پلیمر

صنایع غذایی

فناوری اطلاعات

محیط زیست

هوشمندسازی و اينترنت اشياء

نساجی و چاپ

مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

بازسازی و طراحی فضاهای اداری، تجاری و صنعتی

 

مزیت های طرح برای فعالین اقتصادی

 ارائه مشاوره‌های موضوعی رایگان

طراحی فرایند یا محصول بنا بر درخواست شرکت

بازنگری و اصلاح ساختارهای سازمانی یا تولیدی و یا رفع ایرادات احتمالی در تجهیزات

مشارکت در انتقال تکنولوژی و بهره برداری از نیروی انسانی و تجهیزات

  آموزش پرسنل

 

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved