×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان مسیر زندگی ام را تغییر داد.
مصاحبه با محمدجواد بهرامیان، دانشجوی استخدام شده از طریق طرح پویش سرای نوآوری

محمدجواد بهرامیان که از طریق طرح پویش سرای نوآوری در یکی از شرکت های صنعتی استان جهت کارآموزی مشغول و پس از مدتی در همین شرکت جذب شده است؛ سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان را سبب ایجاد تغییر مثبت در مسیر زندگی خود می داند و می گوید:
سرای نوآوری اتاق بازرگانی مسیر زندگی‌ام را تغییر داد.
دروس دانشگاهی از پیشرفت صنایع عقب مانده است. آنچه در دانشگاه‌ها تدریس میشود در جامعه و برای صنایع کارایی ندارد، اما اقدام اتاق بازرگانی با راه اندازی سرای نوآوری و همچنین تاسیس دفاتر پویش در دانشگاه‌ها کمک قابل توجهی به دانشجویان خواهد کرد.
نمایشگاهی در دانشگاه آزاد خمینی شهر برگزار شد، در این نمایشگاه تعدادی از صنایع حضور داشتند که پیشنهاداتی برای اشتغال همراه با آموزش به دانشجویان ارائه دادند، پس از اعلام آمادگی دانشجویان برای همکاری با این صنایع، به صورت حضوری و تلفنی مصاحبه‌هایی از دانشجویان انجام شد و از بین آنها دانشجویانی انتخاب شدند که توسط نیروهای متخصص و با تجربه این صنایع آموزش دیدند.
من شرکت بهیار صنعت را انتخاب کردم، توسط افراد متخصص این شرکت آموزش دیدم، تاثیر مهارت آموزی را حس کردم و از آن پس به رشته تحصیلی ام بیش از پیش علاقه مند شدم و در این حین نیز با فضای کار آشنا شدم.
باید توجه داشت که هر کس توانایی خاصی دارد و چنانچه این توانایی کشف شود می تواند بسیار موفق باشد و من با استفاده از این طرح، آموزش‌های لازم را در حین تحصیل دریافت کردم و پس از فارغ التحصیلی نیز در این شرکت مشغول فعالیت شدم.
به همه دانشجویان پیشنهاد می کنم برای موفقیت خود و مهارت آموزی و اینکه پس از فارغ التحصیلی مهارتی را داشته باشند تا زمینه اشتغال آنها هموار گردد؛ حتما در طرح پویش سرای نوآوری شرکت نمایند.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

محمدجواد بهرامیان که از طریق طرح پویش سرای نوآوری در یکی از شرکت های صنعتی استان جهت کارآموزی مشغول و پس از مدتی در همین شرکت جذب شده است؛ سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان را سبب ایجاد تغییر مثبت در مسیر زندگی خود می داند و می گوید:
سرای نوآوری اتاق بازرگانی مسیر زندگی‌ام را تغییر داد.
دروس دانشگاهی از پیشرفت صنایع عقب مانده است. آنچه در دانشگاه‌ها تدریس میشود در جامعه و برای صنایع کارایی ندارد، اما اقدام اتاق بازرگانی با راه اندازی سرای نوآوری و همچنین تاسیس دفاتر پویش در دانشگاه‌ها کمک قابل توجهی به دانشجویان خواهد کرد.
نمایشگاهی در دانشگاه آزاد خمینی شهر برگزار شد، در این نمایشگاه تعدادی از صنایع حضور داشتند که پیشنهاداتی برای اشتغال همراه با آموزش به دانشجویان ارائه دادند، پس از اعلام آمادگی دانشجویان برای همکاری با این صنایع، به صورت حضوری و تلفنی مصاحبه‌هایی از دانشجویان انجام شد و از بین آنها دانشجویانی انتخاب شدند که توسط نیروهای متخصص و با تجربه این صنایع آموزش دیدند.
من شرکت بهیار صنعت را انتخاب کردم، توسط افراد متخصص این شرکت آموزش دیدم، تاثیر مهارت آموزی را حس کردم و از آن پس به رشته تحصیلی ام بیش از پیش علاقه مند شدم و در این حین نیز با فضای کار آشنا شدم.
باید توجه داشت که هر کس توانایی خاصی دارد و چنانچه این توانایی کشف شود می تواند بسیار موفق باشد و من با استفاده از این طرح، آموزش‌های لازم را در حین تحصیل دریافت کردم و پس از فارغ التحصیلی نیز در این شرکت مشغول فعالیت شدم.
به همه دانشجویان پیشنهاد می کنم برای موفقیت خود و مهارت آموزی و اینکه پس از فارغ التحصیلی مهارتی را داشته باشند تا زمینه اشتغال آنها هموار گردد؛ حتما در طرح پویش سرای نوآوری شرکت نمایند.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved