×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
ایجاد سرا‌ی نوآوری سبب هم افزایی دانشگاه و صنعت و شناسایی نیازهای کشور می شود
مصاحبه با دکتر فرهاد عظیمی فر، عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر فرهاد عظیمی فر، عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایجاد سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان را سبب هم افزایی دانشگاه و صنعت و همچنین موجب شناسایی نیاز های صنعت کشور می داند و می گوید:
عمده فعالیت مرکز لیزر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان در چند ماه اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا بر روی ساخت محصولاتی که مربوط به ضد عفونی و ویروس کشی اوراق، پرونده‌ها، وسایل، اشیا و کلیه مواردی که امکان انتقال ویروس را دارد، معطوف شده است.
به طور کلی زمانی که نیاز به تولید یک محصول متناسب با نیاز کشور است لازم است که بحث‌های علمی در دانشگاه‌ها و بحث‌های عملی با توجه به تجربیات صنعتگران انجام شود که این هم افزایی منجر به تولید محصولات مفید خواهد بود.
دانشگاه و صنعت هیچکدام به تنهایی نمی‌توانند از عهده این کار بر بیایند، به خاطر اینکه تکنولوژی روز به روز رو به پیشرفت است و لازم است که مطالعات و پژوهش‌های تخصصی در هر زمینه در دانشگاه‌ها رقم بخورد و از سوی دیگر این اطلاعات وارد بحث صنعت شود و با مکمل شدن آن با تجربیات صنعتگران نهایتا محصول ایجاد شود.
بخش صنعت امروزه با توجه به پیشرفته شدن دستگاه‌ها و افزایش تکنولوژی در محصولات مورد نیاز از لحاظ علمی نیاز زیادی به پژوهش‌های دانشگاهیان خواهد داشت از طرفی دانشگاه‌ها هم نیاز به پتانسیل‌های صنعتی دارند.
در این مدت سرای نوآوری جلسات متعددی را با موضوعات مختلف برگزار کرده است، که این ارتباط بین تولیدکنندگان و مخاطب محصولات برقرار کرده است که این هم افزایی موجب شده است نیازی که کشور دارد به خوبی شناسایی شود و از سوی دیگر در دانشگاه‌ها بحث‌ها روی موضوعات علمی باشد.
نیازهایی از جمله تجارب صنعتی و امکاناتی که در صنعت است که در دانشگاه کمتر پیدا می‌شود به خاطر اینکه امکاناتی که در دانشگاه‌ها وجود دارد عموماً جنبه آموزشی دارد و نیاز است که این ارتباط به خوبی برقرار شود و بتوانند با هم افزایی هایی که انجام می دهند و با جلسات مشترکی که دارند در حقیقت بهترین محصولات رو ارائه دهند.
سرای نوآوری در یکسال اخیر اقدامات بسیار شایسته‌ای را انجام داده و ارتباطات بسیار خوب، بازدیدهای صنعتی، تورهای صنعتی، برگزاری جشنواره های صنعتی و ارتباطی با دانشگاه را عهده دار شده است و این ارتباط سبب شد که از صنایع مختلف به دانشگاه‌ها بیایند و نیازهای خود را معرفی کنند و به تبع آن دانشگاهیان نیز درصدد رفع این نیازها باشند.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

دکتر فرهاد عظیمی فر، عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایجاد سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان را سبب هم افزایی دانشگاه و صنعت و همچنین موجب شناسایی نیاز های صنعت کشور می داند و می گوید:
عمده فعالیت مرکز لیزر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان در چند ماه اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا بر روی ساخت محصولاتی که مربوط به ضد عفونی و ویروس کشی اوراق، پرونده‌ها، وسایل، اشیا و کلیه مواردی که امکان انتقال ویروس را دارد، معطوف شده است.
به طور کلی زمانی که نیاز به تولید یک محصول متناسب با نیاز کشور است لازم است که بحث‌های علمی در دانشگاه‌ها و بحث‌های عملی با توجه به تجربیات صنعتگران انجام شود که این هم افزایی منجر به تولید محصولات مفید خواهد بود.
دانشگاه و صنعت هیچکدام به تنهایی نمی‌توانند از عهده این کار بر بیایند، به خاطر اینکه تکنولوژی روز به روز رو به پیشرفت است و لازم است که مطالعات و پژوهش‌های تخصصی در هر زمینه در دانشگاه‌ها رقم بخورد و از سوی دیگر این اطلاعات وارد بحث صنعت شود و با مکمل شدن آن با تجربیات صنعتگران نهایتا محصول ایجاد شود.
بخش صنعت امروزه با توجه به پیشرفته شدن دستگاه‌ها و افزایش تکنولوژی در محصولات مورد نیاز از لحاظ علمی نیاز زیادی به پژوهش‌های دانشگاهیان خواهد داشت از طرفی دانشگاه‌ها هم نیاز به پتانسیل‌های صنعتی دارند.
در این مدت سرای نوآوری جلسات متعددی را با موضوعات مختلف برگزار کرده است، که این ارتباط بین تولیدکنندگان و مخاطب محصولات برقرار کرده است که این هم افزایی موجب شده است نیازی که کشور دارد به خوبی شناسایی شود و از سوی دیگر در دانشگاه‌ها بحث‌ها روی موضوعات علمی باشد.
نیازهایی از جمله تجارب صنعتی و امکاناتی که در صنعت است که در دانشگاه کمتر پیدا می‌شود به خاطر اینکه امکاناتی که در دانشگاه‌ها وجود دارد عموماً جنبه آموزشی دارد و نیاز است که این ارتباط به خوبی برقرار شود و بتوانند با هم افزایی هایی که انجام می دهند و با جلسات مشترکی که دارند در حقیقت بهترین محصولات رو ارائه دهند.
سرای نوآوری در یکسال اخیر اقدامات بسیار شایسته‌ای را انجام داده و ارتباطات بسیار خوب، بازدیدهای صنعتی، تورهای صنعتی، برگزاری جشنواره های صنعتی و ارتباطی با دانشگاه را عهده دار شده است و این ارتباط سبب شد که از صنایع مختلف به دانشگاه‌ها بیایند و نیازهای خود را معرفی کنند و به تبع آن دانشگاهیان نیز درصدد رفع این نیازها باشند.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved