×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان؛ تسهیل‌گر ارتباط‌ میان دانشگاه و صنعت
مصاحبه با محمدرضا جبارزارع، رئیس گروه صنعتی همگام خودرو آسیا

محمدرضا جبارزارع، رئیس گروه صنعتی «همگام خودرو آسیا» سرای نوآوری را تسهیل‌گر ارتباط‌ میان دانشگاه و صنعت می داند و می گوید:
ما نماینده اتاق بازرگانی در طرح سرای نوآوری هستیم و در شورای مرکزی در کنار نمایندگان دانشگاه برای فعال نمودن فارغ‌التحصیلان در بخش صنعت همکاری می کنیم.
حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه این است که متاسفانه این دو نیازی به هم احساس نمی کنند .
دانشگاه و صنعت دو خط موازی هستند و نزدیک به نیم قرن است که در کنار هم حرکت می کنند و در بعضی مواقع تضادهایی داشته‌اند، اما چون مانند «ستاد مدیریت و مقابله با کرونا» ستاد ملی نداشته است تا مصوبات آن لازم الاجرا شود، زود به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
بدون تردید با ایجاد سراهای نوآوری در بلندمدت اتصال بین صنعت و دانشگاه شکل خواهد گرفت.
اتاق بازرگانی نهم نگاه سیستمی و ساختاری به مسائل روز صنعت دارد، تفاهمنامه‌ای تحت عنوان ایجاد سرای نوآوری به امضا رسید .
اساتید ما از نظر علمی چیزی کم ندارند اما با صنعت نیز آشنا نیستند و اگر شرایط تغییر کند و اساتید به بخش صنعت بیایند هم ذوق دانشجوها برای گرایش به صنعت بیشتر خواهد شد، هم کارآفرینان حوزه صنعت به نیازهای علمی و پژوهشی خود دست می یابند، از طرفی با تغییر نگرش در دانشگاه‌ها دروسی تدریس می‌شود که برای دانشجو مفید باشد.
سراهای نوآوری در صورتی می‌توانند موفق باشند که دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه بسیار فعال باشد، به طوریکه بازدید اساتید از صنعت بصورت مداوم انجام شود و سراهای نوآوری نیز طرف هماهنگ کننده این بازدیدها باشد.
بعد از این مقطع تغییر قوانین لازم است، با تغییر قوانین و دغدعه‌مند شدن می‌توان ۲۰ درصد اساتیدی را که برای بازدید از صنعت وقت می‌گذارند را پوشش داد تا آن‌ها نیز ۸۰ درصد بقیه اساتید را آموزش دهند و تمام این آموزش‌ها به دانشجویان منتقل شود.
مهمترین خدمت سرای نوآوری ایجاد بستر و پلتفرمی برای ارتباط دوسویه است تا صنعتگر، دانشجو و اساتید بتوانند در آن پلتفرم همدیگر را ببینند، نیازها را مطرح کنند تا آن‌هایی که می‌توانند بلافاصله نیازها را برطرف نمایند.
مهم‌ترین نکته برای برقراری بهتر تعامل بین دانشگاه و صنعت تورهای بازدید اساتید از صنعت است و چون این ارتباطات از طریق سرا ی نوآوری مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، نتایج نیز بهتر قابل بهره‌برداری است و سرا باید خود را پرزنت کند، سرا‌ها تسهیل‌گر ارتباط‌ها بین دانشگاه و صنعت است و افراد باید به راحتی بتوانند سراها را پیگیری کنند و ایجاد ارتباط باید بدون واسطه باشد.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

محمدرضا جبارزارع، رئیس گروه صنعتی «همگام خودرو آسیا» سرای نوآوری را تسهیل‌گر ارتباط‌ میان دانشگاه و صنعت می داند و می گوید:
ما نماینده اتاق بازرگانی در طرح سرای نوآوری هستیم و در شورای مرکزی در کنار نمایندگان دانشگاه برای فعال نمودن فارغ‌التحصیلان در بخش صنعت همکاری می کنیم.
حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه این است که متاسفانه این دو نیازی به هم احساس نمی کنند .
دانشگاه و صنعت دو خط موازی هستند و نزدیک به نیم قرن است که در کنار هم حرکت می کنند و در بعضی مواقع تضادهایی داشته‌اند، اما چون مانند «ستاد مدیریت و مقابله با کرونا» ستاد ملی نداشته است تا مصوبات آن لازم الاجرا شود، زود به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
بدون تردید با ایجاد سراهای نوآوری در بلندمدت اتصال بین صنعت و دانشگاه شکل خواهد گرفت.
اتاق بازرگانی نهم نگاه سیستمی و ساختاری به مسائل روز صنعت دارد، تفاهمنامه‌ای تحت عنوان ایجاد سرای نوآوری به امضا رسید .
اساتید ما از نظر علمی چیزی کم ندارند اما با صنعت نیز آشنا نیستند و اگر شرایط تغییر کند و اساتید به بخش صنعت بیایند هم ذوق دانشجوها برای گرایش به صنعت بیشتر خواهد شد، هم کارآفرینان حوزه صنعت به نیازهای علمی و پژوهشی خود دست می یابند، از طرفی با تغییر نگرش در دانشگاه‌ها دروسی تدریس می‌شود که برای دانشجو مفید باشد.
سراهای نوآوری در صورتی می‌توانند موفق باشند که دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه بسیار فعال باشد، به طوریکه بازدید اساتید از صنعت بصورت مداوم انجام شود و سراهای نوآوری نیز طرف هماهنگ کننده این بازدیدها باشد.
بعد از این مقطع تغییر قوانین لازم است، با تغییر قوانین و دغدعه‌مند شدن می‌توان ۲۰ درصد اساتیدی را که برای بازدید از صنعت وقت می‌گذارند را پوشش داد تا آن‌ها نیز ۸۰ درصد بقیه اساتید را آموزش دهند و تمام این آموزش‌ها به دانشجویان منتقل شود.
مهمترین خدمت سرای نوآوری ایجاد بستر و پلتفرمی برای ارتباط دوسویه است تا صنعتگر، دانشجو و اساتید بتوانند در آن پلتفرم همدیگر را ببینند، نیازها را مطرح کنند تا آن‌هایی که می‌توانند بلافاصله نیازها را برطرف نمایند.
مهم‌ترین نکته برای برقراری بهتر تعامل بین دانشگاه و صنعت تورهای بازدید اساتید از صنعت است و چون این ارتباطات از طریق سرا ی نوآوری مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، نتایج نیز بهتر قابل بهره‌برداری است و سرا باید خود را پرزنت کند، سرا‌ها تسهیل‌گر ارتباط‌ها بین دانشگاه و صنعت است و افراد باید به راحتی بتوانند سراها را پیگیری کنند و ایجاد ارتباط باید بدون واسطه باشد.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved