×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
تامین منافع صنعت و دانشگاه با تشکیل سرای نوآوری
مصاحبه با دکتر پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

دکتر پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، تشکیل سرای نوآوری اتاق بازگانی اصفهان و دانشگاه را تامین کننده منافع صنعت و دانشگاه عنوان کرده و می گوید:
دانشگاه‌ها در دنیای امروز نقش بسیار موثری در ارتباط با صنعت و در جهت جهش اقتصادی و تولید دارند و می توانند در تربیت نیروی توانمند و متخصص در زمینه صنعت و تولید نقش مهمی را ایفا نمایند، از این جهت دانشگاه آزاد نیز در این زمینه ماموریت ویژه‌ای دارد تا بتواند به جهش تولید کمک کنند؛ دانشگاه‌ها می توانند در توانمندی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع تاثیرگذار باشند و نقش خود را در زمینه آموزش به خوبی ایفا نمایند، امروز هم در حوزه‌های فناوری و پژوهشی حرکت دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های آزاد اسلامی به خصوص در استان اصفهان به سمت حل چالش‌های صنایع و ایجاد فناوری‌های جدید در جهت حل معضلات صنعت و افزایش تولید با افزایش بنگاه‌های تولید اقتصادی گام برداشته است و به دنبال این مورد هستیم که بتوانیم آموزش نیروهای متخصص را با توجه به نیازهای واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی انجام دهیم.
تعامل صنعت و دانشگاه بسیار مطلوب است از این جهت که هم مشکلات صنعت حل می‌شود و هم بحث اشتغال که یکی از بحث‌های مهم فارغ¬التحصیلان و دانش آموختگان واحدهای دانشگاهی است از طریق صنعت مرتفع خواهد شد، این تعامل سبب می‌شود که پژوهش‌ها در دانشگاه کاربردی شود و انرژی و توانمندی علمی که در دانشگاه‌ها است جهت نیازها و حل مشکلات صنعت به کار گرفته شود و امروزه دانشگاه آزاد اسلامی در این جهت در حرکت است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور با اتاق بازرگانی استان اصفهان توافق و تفاهم نامه‌ای داشته است ایجاد سرای نوآوری در اتاق اصفهان هم بر اساس همین تفاهم نامه شکل گرفت و به دنبال آن سایر دانشگاه‌ها نیز به آن مجموعه اضافه شدند.
سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه با هدف فعالیت در چند محور از جمله محور آموزش تشکیل شدکه آموزش بر اساس حل نیاز‌های نیروی انسانی و کمک به تامین نیروی انسانی بنگاه‌های اقتصادی طی طرح پویش باشد، در راستای طرح پویش قرار است دانشجو را متناسب با نیاز صنعت تربیت کنیم و دانشجو همزمان با تحصیل، فرصت همکاری با بنگاه‌های اقتصادی را نیز داشته باشد و دوره های کارآموزی را بگذراند و یا مشغول به کار موقت شود.
همچنین یکی دیگر از محورهایی که در سرای نوآوری به دنبال دست یافتن به آن هستیم، طرح پایش است که در آن قرار است پژوهش‌های دانشگاه که شامل پایان نامه‌ها، رساله‌ها وطرح های پژوهشی اساتید می شود بر اساس مسائل، موضوعات، معضلات و چالش‌های صنعت تعریف شود یعنی دانشجو به سمت نیازهای صنایع سوق داده شود و دانشجو را موظف کنیم پایان نامه‌ها و رساله‌های خود را دل صنعت تعریف کند و ترکیبی از صنعت در رساله و پایان‌نامه قرار گیرد، به نوعی یکی از متولیان انجام پایان نامه‌ها بنگاه‌های اقتصادی و صنایع باشند تا پایان نامه‌ها هدفمند و به سمت نیازهای صنعت پیش رود.
سومین محوری که در سرای نوآوری به دنبال آن هستیم طرح رویش برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، طرح‌ها و ایده‌های جدید، بنگاه‌های اقتصادی جدید و یا ظرفیت‌های جدیدی که می‌تواند در صنعت با استفاده از فناوری‌هایی که در دانشگاه وجود دارد، ایجاد شود.
این اقدامات در حاضر در سرای نوآوری در حال انجام است و امیدواریم اقتصاد استان از نتایج این طرح ها منتفع گردد.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

دکتر پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، تشکیل سرای نوآوری اتاق بازگانی اصفهان و دانشگاه را تامین کننده منافع صنعت و دانشگاه عنوان کرده و می گوید:
دانشگاه‌ها در دنیای امروز نقش بسیار موثری در ارتباط با صنعت و در جهت جهش اقتصادی و تولید دارند و می توانند در تربیت نیروی توانمند و متخصص در زمینه صنعت و تولید نقش مهمی را ایفا نمایند، از این جهت دانشگاه آزاد نیز در این زمینه ماموریت ویژه‌ای دارد تا بتواند به جهش تولید کمک کنند؛ دانشگاه‌ها می توانند در توانمندی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع تاثیرگذار باشند و نقش خود را در زمینه آموزش به خوبی ایفا نمایند، امروز هم در حوزه‌های فناوری و پژوهشی حرکت دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های آزاد اسلامی به خصوص در استان اصفهان به سمت حل چالش‌های صنایع و ایجاد فناوری‌های جدید در جهت حل معضلات صنعت و افزایش تولید با افزایش بنگاه‌های تولید اقتصادی گام برداشته است و به دنبال این مورد هستیم که بتوانیم آموزش نیروهای متخصص را با توجه به نیازهای واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی انجام دهیم.
تعامل صنعت و دانشگاه بسیار مطلوب است از این جهت که هم مشکلات صنعت حل می‌شود و هم بحث اشتغال که یکی از بحث‌های مهم فارغ¬التحصیلان و دانش آموختگان واحدهای دانشگاهی است از طریق صنعت مرتفع خواهد شد، این تعامل سبب می‌شود که پژوهش‌ها در دانشگاه کاربردی شود و انرژی و توانمندی علمی که در دانشگاه‌ها است جهت نیازها و حل مشکلات صنعت به کار گرفته شود و امروزه دانشگاه آزاد اسلامی در این جهت در حرکت است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور با اتاق بازرگانی استان اصفهان توافق و تفاهم نامه‌ای داشته است ایجاد سرای نوآوری در اتاق اصفهان هم بر اساس همین تفاهم نامه شکل گرفت و به دنبال آن سایر دانشگاه‌ها نیز به آن مجموعه اضافه شدند.
سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه با هدف فعالیت در چند محور از جمله محور آموزش تشکیل شدکه آموزش بر اساس حل نیاز‌های نیروی انسانی و کمک به تامین نیروی انسانی بنگاه‌های اقتصادی طی طرح پویش باشد، در راستای طرح پویش قرار است دانشجو را متناسب با نیاز صنعت تربیت کنیم و دانشجو همزمان با تحصیل، فرصت همکاری با بنگاه‌های اقتصادی را نیز داشته باشد و دوره های کارآموزی را بگذراند و یا مشغول به کار موقت شود.
همچنین یکی دیگر از محورهایی که در سرای نوآوری به دنبال دست یافتن به آن هستیم، طرح پایش است که در آن قرار است پژوهش‌های دانشگاه که شامل پایان نامه‌ها، رساله‌ها وطرح های پژوهشی اساتید می شود بر اساس مسائل، موضوعات، معضلات و چالش‌های صنعت تعریف شود یعنی دانشجو به سمت نیازهای صنایع سوق داده شود و دانشجو را موظف کنیم پایان نامه‌ها و رساله‌های خود را دل صنعت تعریف کند و ترکیبی از صنعت در رساله و پایان‌نامه قرار گیرد، به نوعی یکی از متولیان انجام پایان نامه‌ها بنگاه‌های اقتصادی و صنایع باشند تا پایان نامه‌ها هدفمند و به سمت نیازهای صنعت پیش رود.
سومین محوری که در سرای نوآوری به دنبال آن هستیم طرح رویش برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، طرح‌ها و ایده‌های جدید، بنگاه‌های اقتصادی جدید و یا ظرفیت‌های جدیدی که می‌تواند در صنعت با استفاده از فناوری‌هایی که در دانشگاه وجود دارد، ایجاد شود.
این اقدامات در حاضر در سرای نوآوری در حال انجام است و امیدواریم اقتصاد استان از نتایج این طرح ها منتفع گردد.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved