×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
رویش
حل چالش های صنعتی از طریق پروژه های استارتاپی

هدف از این طرح، اصلاح ساختار فناوری و نوآوری دانشگاه بر مبنای هدایت خلاقیت و نوآوری دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در راستای نیاز صنایع و بنگاه‌های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی است.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved