×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
رویداد انتقال تکنولوژی توسط هیئت علمی فناور و معرفی 18 دپارتمان تخصصی در دفتر منطقه ای خوانسار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این رویداد علی محمد آقاجان، مدیرواحد خدمات به اعضاء، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان به رویکرد شخصی سازی خدمات اتاق بازرگانی اصفهان برای صنایع پرداخت که این رویداد به طور ویژه برای دفتر منطقه ای خوانسار برگزار شد.

در ادامه حمید منتظرالقائم، مدیر سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح اهداف و اقدامات این واحد پرداخت و روش های اجرایی در جهت ایجاد جریان دانش در بنگاه های اقتصادی و همچنین فعالیت های صورت گرفته و خدمات ارائه شده به بنگاه های اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون اشاره نمود. این عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص نحوه ارائه خدمت سرای نوآوری به دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در خوانسار و سایر شهرستان ها پرداخت.  پس از آن،  فضل اله جواهری، کارآفرین و فعال اقتصادی شهر خوانسار در بخشی از صحبت‌های خود به ضرورت ارتباط صنایع و دانشگاه‌ها پرداخت و افزود : صنعتگرها باید با دانشگاه ها ارتباط برقرار کنند تا به بهترین بهره وری در صنایع خود دست پیدا کنند. زمانی که صنعتگر خودش وارد عمل می شود غالباً با ضایعات، خرابی های زیاد و هزینه گزافی به یک دستاورد می رسد ولی در صورت استفاده از دانش فنی دانشگاهیان، قطعاً هزینه ها تمام شده می تواند کاهش یابد.

پس از صحبت های ایشان، میهمانان رویداد از میزهای خدمت دپارتمان های تخصصی دیدن کردند و چالش ها و مسائل پیش روی کسب و کار خود را مطرح نمودند.

در قسمت دوم این رویداد سیدنظام الدین میرستاری، از دپارتمان شیمی و پلیمر به موضوع ایجاد، توسعه، انتقال و بومی سازی فناوری های دانش بنیان راهبردی در کشور پرداخت؛ احسان صائب نوری، از دپارتمان متالوژی و مواد به معرفی روش جدید تصفیه شیمیایی پساب های صنعتی، پرداخت؛ نفیسه زمیندار، از دپارتمان صنایع غذایی، به معرفی روش های بررسی کیفیت عسل پرداخت و احمدرضاشکرچی زاده، از دپارتمان دپارتمان برندینگ بازاریابی و فروش، به معرفی روش های برند سازی، چالش ها و مراحل اجرایی پرداخت.

پس از آن کلیه میهمانان این رویداد از شهرک صنعتی خوانسار و برخی از شرکت های مستقر در آن بازدید نمودند.

تاریخ درج مطلب : ۲۰ آذر ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این رویداد علی محمد آقاجان، مدیرواحد خدمات به اعضاء، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان به رویکرد شخصی سازی خدمات اتاق بازرگانی اصفهان برای صنایع پرداخت که این رویداد به طور ویژه برای دفتر منطقه ای خوانسار برگزار شد.

در ادامه حمید منتظرالقائم، مدیر سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح اهداف و اقدامات این واحد پرداخت و روش های اجرایی در جهت ایجاد جریان دانش در بنگاه های اقتصادی و همچنین فعالیت های صورت گرفته و خدمات ارائه شده به بنگاه های اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون اشاره نمود. این عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص نحوه ارائه خدمت سرای نوآوری به دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در خوانسار و سایر شهرستان ها پرداخت.  پس از آن،  فضل اله جواهری، کارآفرین و فعال اقتصادی شهر خوانسار در بخشی از صحبت‌های خود به ضرورت ارتباط صنایع و دانشگاه‌ها پرداخت و افزود : صنعتگرها باید با دانشگاه ها ارتباط برقرار کنند تا به بهترین بهره وری در صنایع خود دست پیدا کنند. زمانی که صنعتگر خودش وارد عمل می شود غالباً با ضایعات، خرابی های زیاد و هزینه گزافی به یک دستاورد می رسد ولی در صورت استفاده از دانش فنی دانشگاهیان، قطعاً هزینه ها تمام شده می تواند کاهش یابد.

پس از صحبت های ایشان، میهمانان رویداد از میزهای خدمت دپارتمان های تخصصی دیدن کردند و چالش ها و مسائل پیش روی کسب و کار خود را مطرح نمودند.

در قسمت دوم این رویداد سیدنظام الدین میرستاری، از دپارتمان شیمی و پلیمر به موضوع ایجاد، توسعه، انتقال و بومی سازی فناوری های دانش بنیان راهبردی در کشور پرداخت؛ احسان صائب نوری، از دپارتمان متالوژی و مواد به معرفی روش جدید تصفیه شیمیایی پساب های صنعتی، پرداخت؛ نفیسه زمیندار، از دپارتمان صنایع غذایی، به معرفی روش های بررسی کیفیت عسل پرداخت و احمدرضاشکرچی زاده، از دپارتمان دپارتمان برندینگ بازاریابی و فروش، به معرفی روش های برند سازی، چالش ها و مراحل اجرایی پرداخت.

پس از آن کلیه میهمانان این رویداد از شهرک صنعتی خوانسار و برخی از شرکت های مستقر در آن بازدید نمودند.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved