×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
تقدیر از اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
در دیدار رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان روند کار فعالیت های "سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه" مورد بررسی و تقدیر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان دیدار کرد و از همکاری موثر بین اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه ازاد اسلامی استان اصفهان تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان دیدار کرد و از همکاری موثر بین اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه ازاد اسلامی استان اصفهان تقدیر نمود.
در این نشست روند اقدامات انجام شده و برنامه های آتی در سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه و مدرسه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت. و حمایت مستمر از فعالیت های آتی سرای نوآوری مورد توافق طرفین قرار گرفت.
پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: همکاری های اتاق و دانشگاه در زمینه پیوند دادن دانشگاه و صنعت  موفقیت آمیز  و دارای چشم انداز روشن می باشد که قابلیت پیاده سازی در استان های دیگر را دارا می باشد..
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان اضافه کرد: اقدامات انجام شده از سوی "سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه" مفید و عملیاتی است.طرح پویش نیز در استان اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی به عنوان یک فرهنگ در جامعه در حال شکل گیری است و این اقدام در دانشگاه نهادینه شده است.
نجفی بیان کرد: طرح پویش از ابتکارات سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان بوده و توانسته جایگاه خود را در بین صنایع و اساتید و دانشجویان پیدا کند. هم اکنون تعداد زیادی از دانشجویان،  در حوزه های مختلف صنعتی کار خود را به صورت های مختلف آغاز کرده اند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این در "سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه" در قالب ۱۷ دپارتمان فنی و تخصصی و با همکاری ۱۳۵ نفر از اعضای هیات علمی منتخب دانشگاهی اماده ارائه مشاوره تخصصی و صنعتی به بنگاه های اقتصادی هستند که می توان آن را از اقدامات موثر سرای نوآوری دانست. هم اکنون چهار رویداد تحت عناوین صنعتیار، مدرسه تابستانی مهارت محور، طراحی و ایده پردازی خلاقانه بسته بندی و ساخت محصولات از ضایعات سنگ با همکاری، اساتید دانشگاه، مراکز صنعتی و صاحبنظران صنایع در سرای نوآوری در حال برگزاری است که می توان آنها را از نشانه های همبستگی مناسب صنعت با مراکز علمی دانشگاهی برشمرد.

تاریخ درج مطلب : ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان دیدار کرد و از همکاری موثر بین اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه ازاد اسلامی استان اصفهان تقدیر نمود.
در این نشست روند اقدامات انجام شده و برنامه های آتی در سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه و مدرسه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت. و حمایت مستمر از فعالیت های آتی سرای نوآوری مورد توافق طرفین قرار گرفت.
پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: همکاری های اتاق و دانشگاه در زمینه پیوند دادن دانشگاه و صنعت  موفقیت آمیز  و دارای چشم انداز روشن می باشد که قابلیت پیاده سازی در استان های دیگر را دارا می باشد..
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان اضافه کرد: اقدامات انجام شده از سوی "سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه" مفید و عملیاتی است.طرح پویش نیز در استان اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی به عنوان یک فرهنگ در جامعه در حال شکل گیری است و این اقدام در دانشگاه نهادینه شده است.
نجفی بیان کرد: طرح پویش از ابتکارات سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان بوده و توانسته جایگاه خود را در بین صنایع و اساتید و دانشجویان پیدا کند. هم اکنون تعداد زیادی از دانشجویان،  در حوزه های مختلف صنعتی کار خود را به صورت های مختلف آغاز کرده اند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این در "سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه" در قالب ۱۷ دپارتمان فنی و تخصصی و با همکاری ۱۳۵ نفر از اعضای هیات علمی منتخب دانشگاهی اماده ارائه مشاوره تخصصی و صنعتی به بنگاه های اقتصادی هستند که می توان آن را از اقدامات موثر سرای نوآوری دانست. هم اکنون چهار رویداد تحت عناوین صنعتیار، مدرسه تابستانی مهارت محور، طراحی و ایده پردازی خلاقانه بسته بندی و ساخت محصولات از ضایعات سنگ با همکاری، اساتید دانشگاه، مراکز صنعتی و صاحبنظران صنایع در سرای نوآوری در حال برگزاری است که می توان آنها را از نشانه های همبستگی مناسب صنعت با مراکز علمی دانشگاهی برشمرد.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved