×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
معرفی رویداد
مشاهده و ثبت نام در رویداد
برگزار شده
شنبه ۰۴ دی ۱۴۰۰

رویداد انتقال تکنولوژی توسط هیأت علمی فناور - نائین

اصفهان
رایگان

محل برگزاری : اصفهان تاریخ شروع : شنبه ۰۴ دی ۱۴۰۰ تاریخ پایان : شنبه ۰۴ دی ۱۴۰۰

شرح رویداد :

📣رویداد انتقال تکنولوژی توسط هیأت علمی فناور و معرفی خدمات 18 دپارتمان تخصصی سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

زمان : شنبه 4 دی

ساعت : 15 تا 19

مکان : نائین، خانه سالمندان نائین، سالن سینما

☎️اطلاعات بیشتر: 03136560000 

داخلی های 3121 و 3171 و 3172

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved