×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
معرفی رویداد
مشاهده و ثبت نام در رویداد
برگزار شده
شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

رویداد انتقال تکنولوژی توسط هیأت علمی فناور - شهرضا

اصفهان
رایگان

محل برگزاری : اصفهان تاریخ شروع : شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ تاریخ پایان : شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

شرح رویداد :

رویداد انتقال تکنولوژی توسط هیأت علمی فناور و معرفی دپارتمان‌های 18 گانه سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه

زمان : شنبه 25 دی

ساعت : 9 تا 13

مکان : شهرضا، شهرک رازی، فاز اول، خیابان یازدهم، شرکت ریف ایران، سالن اجتماعات

☎️اطلاعات بیشتر 03136560000 

داخلی های 3121 و 3171 و 3172

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved